ซีอาน Naturetech Co., Ltd
call us on: +86-29-63652300
ข่าว
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

หลักการสามประการของการปฏิสนธิในฤดูใบไม้ร่วง

ซีอาน Naturetech Co., Ltd | Updated: Oct 23, 20171, การใช้ ปุ๋ย ฐาน ในฤดูใบไม้ร่วง ควรจะได้ทันทีหลังจากที่ผลไม้เก็บเกี่ยว พันธุ์ที่สุกก่อนการเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลไม้และสายพันธุ์สุกสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนการเก็บเกี่ยว ไม่ช้ากว่าหนึ่งเดือนก่อนที่ใบของต้นผลไม้จะถูกนำมาใช้


2, การปฏิสนธิในฤดูใบไม้ร่วงควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้เสริมปุ๋ยอนินทรีเพื่อให้ดินและสนับสนุนการรวมกันของช้าและรวดเร็วประกอบ


3, ปุ๋ยเพื่อการปฏิสนธิสูตรไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างรวดเร็วมากเกินไปหรือได้อย่างง่ายดายนำไปสู่ยอดฤดูหนาว ในเวลาเดียวกันควรมีการกำหนดเป้าหมายไปยังการใช้องค์ประกอบการสืบค้นอย่างมีเหตุผล

Contact Us

เพิ่มเติม: C1008 Xinyidai อินเตอร์เนชั่นแนล 7 Xixie Road ซีอานจีน 710065

โทร: 86-29-63652300

อีเมล์: info@agronaturetech.com

เว็บ: www.agronaturetech.com

Copyright © ซีอาน Naturetech Co., Ltd